என்னைப் பற்றி


சமூக, அரசியல், சூழியல், பொருளாதார, முதலீட்டுத் துறைகளை உன்னிப்பாக உற்று நோக்கும் ஒருவன்.

நான் பார்த்து, கேட்டு, படித்து, உணர்ந்து, பாதிப்புக்கு ஆளாகிக் கற்ற விஷயங்களையும் தகவல்களையும் ஒரு கண்ணாடியைப் போல பிரதிபலிக்க முயலும் ஒருவன்.

நாம் சந்திக்கும் அனைத்து சிக்கலான பிரச்சினைகளுக்கும் எளிமையான அடிப்படை மூலக் கருவும், எளிமையான தீர்வும் இருக்குமெனவும் நம்பும் ஒருவன்.


சில நடைமுறைச் சிக்கல் காரணமாக இனிமேல் இந்தத் தளத்தில் கமெண்ட் இடுவதற்கான வசதி நிறுத்தப்படுகிறது. தொடர்புக்கும், தொடர்ச்சியான உரையாடலுக்கும் kuppusamy18@gmail.com.

அதைக் கடந்து பொது வெளியில் விவாதம் செய்ய விரும்புவோர் பேஸ்புக்கில் Tag செய்து விட்டு சொல்ல/திட்ட/பாராட்ட விரும்புவதைச் சொல்லுங்கள். பேசுவோம்.

No comments: